Produkter

 

Böckerna i "Att lära in ute"-serien är skrivna av naturskolepedagoger och säljs via Outdoor Teaching:


 


Att lära in ute för hållbar utvcekling

En bok som presenterar övningar och teman för att stärka elevernas handlingkompetens, insikt och möjlighet att påverka sin situation. Bokens innehåll tar avstamp i de tre perspektiven av hållbar utveckling - ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

 


Leka och lära Naturvetenskap och teknik ute - förskola och förskoleklass

I boken presenteras ca 150 aktiviteter, vardagsnära, fångade i ögonblicket och även iscensatta, skapade situationer. 

Leka och lära matematik ute - Förskola
Exempel på övningar 1 2 3

 

Kajsa Molander, en av författarna till boken "Leka och lära matematik ute", berättar i filmen nedan om de olika kapitlen. Vi får se barn i förskolan göra övningar hämtade ur boken, bland annat gör de uppdrag ur den hemliga påsen.

     

Att lära in engelska ute
I filmen nedan berättar Lotta Carlegård om sin bok "Att lära in engelska ute". Vi får se elever utföra några av de övningar som beskrivs i boken. Se t.ex. en gymnasieelev som "becomes a guide".

 

Att lära in ute året runt (Reviderad för lgr 11)
I filmen nedan berättar Mats Wejdmark om boken "Att lära in ute året runt" som är skriven av Nynäshamns Naturskola. Vi får se elever i grundskolan som arbetar med sinnena, livet i en våtmark, vinterekologi och elden. Dessa teman utgör fyra kapitel av nio i boken.TEKNIK ÅK F-9 (Reviderad för lgr 11)
Denna bok, Att lära teknik ute, placerar teknikundervisning sin rätta miljö - utomhus. Boken innehåller en samling övningar som beskriver tekniken i vår vardag utifrån ett antal områden så som miljö, hemmet, vatten, eld, maskiner och teknikhistoria. Dessutom finns det även ett kortare kemiavsnitt och ett kapitel om säkerhet vid utomhusaktiviteter. Författare: Carina Brage
SVENSKA ÅK F-9
Att lära svenska ute vänder sig till pedagoger från åk F-9 som vill arbeta med svenskundervisning i uterummet, där fantasi och lust att skapa utvecklas. I olika miljöer tränar eleverna sin förmåga att uttrycka tankar och känslor, delta i samtal, reflektera och redovisa muntligt, samtidigt som de språkliga upplevelserna bearbetas, struktureras och dokumenteras. Naturkontakt och språkanvändning ger insikter om vikten av att delta i demokratiska processer för en hållbar värld. Boken ger dig uppslag och inspiration för lektioner, övningar och aktiviteter så att du lätt kan ta steget ut med svenskundervisningen.
Denna bok innehåller 100 nya övningar och

är anpassad till Lgr 11. Liksom i den första

boken är övningarna väl testade, och

granskade av matematikdidaktiker och

lärare. Kopieringsunderlag finns nu till de

övningar där det behövs.

Bokens övningar är tänkta att användas som

komplement till övrig matematikundervisning

för att eleverna ska:
- förstå
- färdighetsträna och befästa kunskap
- använda sina kunskaper i ett nytt sammanhang
- bli motiverade och intresserade.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Övningar i bakfickan

Denna bok innehåller 100 övningar och lekar som inte kräver något material. De passar ute i naturen, på väg dit eller hem. Fokus är på elever från F-9, men många övningar passar också yngre barn och andra grupper.
Om ni har ett antal övningar och lekar i bakfickan är det lätt att vara flexibel. Bokens övningar kan tas fram när gruppen hittar något spännande, när de behöver få upp värmen eller för att göra något roligt och meningsfullt medan ni förflyttar er eller väntar på bussen.
Många av övningarna i denna bok är gamla naturskolefavoriter, andra är nya, några är hämtade från böckerna i serien Att lära in ute. I denna version är övningarna kortfattat beskrivna. Vill ni läsa mer om övningen och få fler övningar, rekommenderar vi respektive bok. 

  

För mer information och beställning »

 

Presentationsfilmer om böckerna »

 

Tygmärke


Fästs mha strykjärn på dina kläder
Beställs via: hanna.heurlin@naturskola.se
Pris: 40kr

Klicka för naturlig storlekNaturen som klassrum
Exempel på aktiviteter för lärande utomhus inom olika ämnen. Ett samlat dokument som har utgångspunkt i lärarfortbildningarna Skogen som klassrum och Mer friluftsliv i skolan. Samarbete mellan Naturskoleföreningen, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen. 

____________________________________

 

Varför sjunker inte äpplet?
Utvecklingsprojekt i Lund under åren 2006-2008 kring utomhuspedagogik och sund livsstil.
Beställ boken från Movium

 

 

Smådjur på land

Telefon: 023-83 101
E-post: naturskolan@falun.se
Pris: 30 kr/st + frakt
Uppge personnummer eller organisationsnummer!

 

 

 

Bland vattenfisar och virvelbaggar i Vattenriket

För er som vill hitta de häftigaste krypen!

Innehåller nytt material om bl a hur man fångar krypen, "forskarfrågor" och en enkel småkrypsnyckel.

Häftet kostar 50 kr inkl moms + porto.

Beställs via naturum@kristianstad.se eller 044-13 23 30