Forskning, rapporter om lärande utomhus


Aktuellt:

Avhandling om språkinlärning
Lyssna och läs också till innehållet i Emilia Fägerstams färska avhandling som handlar om språkinlärning utomhus.  Lyssna och läs

Teachout 
Ett brett forskningsprojekt som ska undersöka i vilken grad elevers hälsa, inlärning och den social interaktionen påverkas av utomhuspedagogik. Man vill också visa om förhållandet till skolan i allmänhet blir annorlunda. 

Projektet

 

Lästips:

READING NATURE - Developing ecological literacy through teaching

Avhandling av Ola Magntorn,

Högskolan Kristianstad

Ur abstract: "There was a strong support for reading nature as a goal in science education where the outdoor aspect of ecology was stressed and the implications for this has to do with supporting the future generation of teachers to study nature in the real context."
Olas avhandling

Läs mer »