Arkivet

  2017-03-10

  Naturskoleföreningens årsberättelse 2016


  Naturskoleföreningens årsberättelse för 2016 är klar. Ta del av vad som sker i föreningen och vad de olika regionerna har gjort!


  2017-02-20

  Gilla naturen - tävla och vinn en resa för klassen till en av Sveriges nationalparker


  Gilla naturen och vinn en klassresa till en nationalpark 2018!

   

  Gilla naturen är en tävling där eleverna fotograferar, filmar och berättar om platser i naturen som de gillar! Tävlingen är öppen för alla skolklasser i årskurs 4-6.

   

  Gilla naturen är en del av ett nytt läromedel som handlar om att upptäcka, uppskatta och uppmärksamma barnens natur. Både läromedlet och tävlingen kopplar direkt till läroplanens mål och består av lärarhandledning med övningar, faktablad och film. Övningarna genomförs både inne och ute och berör i första hand ämnena biologi, svenska, bild, geografi och idrott och hälsa. Syftet med läromedlet är att öka elevernas kunskap om naturen generellt och med särskilt fokus på naturskydd.

   

  Tävlingen pågår mellan den 15 februari och den 30 september 2017. En vinnande klass belönas med en resa till en nationalpark i Sverige våren 2018. Tio klasser går till final och får medverka med sina tävlingsbidrag i en utställning om naturskydd på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Alla skolklasser som deltar får ett diplom och en fin affisch om naturskydd att hänga upp i klassrummet.

   

  Spännande upplevelser i naturen väntar! Läs mer på www.gillanaturen.se   

  2017-01-30

  Nu finns Naturskoleföreningens tygmärken och pins att köpa igen!


  Nu går det att köpa Naturskoleföreningens tygmärken och pins igen. 
  40 kr st för respektive artikel! Vi har väl flera nya medarbetare ute i landet! Passa på!

  Försäljning kommer även ske i samband med årsmötesdagarna. 
  Swisch eller kontant om du inte vill ha kvitto! Annars faktura - smart om du köper flera till din arbetsplats!

  Kontakta Hanna Heurlin (hanna.heurlin@naturskola.se) om du önskar beställa.
  2017-01-11

  Anmälan till fortbildnings- och årsmöteskonferensen 2017 är nu stängd.


  Anmälan till fortbildnings- och årsmöteskonferensen 2017 är nu stängd. 

  Vid frågor kontakta Anna Rådström (anna.radstrom@stockholm.se) eller Hanna Heurlin (haheu_s@edu.sollentuna.se)
  2016-10-10

  Arbetet med ny hemsida är påbörjat.


  Arbetet med ny hemsida är påbörjat. 
  Föreningen har tecknat nytt avtal med Vikab som kommer att göra arbetet med ny sida. 
  Formatet blir nytt och mer användarvänligt både för oss som administrerar och för de som ska läsa om föreningen.
  /Styrelsen
  2016-08-22

  Mer friluftsliv i skolan (MEFIS) artikel


  http://webben7.se/artikel/130319/friluftsliv-i-skolan

  2016-08-21

  Naturen som klassrum är nu publicerad på Naturskoleföreningens hemsida.


  Naturen som klassrum finns nu publicerad på vår hemsida.
   Klicka på rubriken här eller öppna den från sidan Läromedel. 
  2016-05-31

  Protokoll från Naturskoleföreningens årsmöte 2016 i Umeå


  http://www.naturskola.se/_filebank/Protokoll_fr%C3%A5n_Naturskolef%C3%B6reningens_%C3%A5rsm%C3%B6te_i_Ume%C3%A5_den_10_mars_2016.pdf
  2015-06-16

  Grön budget i Skövde


  Tankar om att starta upp Naturskolan i Skövde med grön budget!


  Ekologisk mat är överlag dyrare men Elisabeth Gustavsson menar att det finns sätt för att minska kostnaderna.
  – Vi kan minska på mängden kött och satsa mer på grönsaker. Vi äter på tok för mycket kött. Därför behöver det inte automatiskt bli så mycket dyrare, säger hon.
  Miljöpartiet i Skövde vill också att det ska utredas i vilken mån det finns gifter i kommunens förskolor, för att det ska kunna saneras.
  – Det finns mycket gifter i barns miljö och de är väldigt känsliga, säger Elisabeth Gustavsson.
  Miljöpartiet vill också utöka Musikskolans resurser och återstarta Naturskolan.


  2015-06-02

  Karlshamns kommun, tänk om!


  Karlshamns kommun lägger ner Ire naturskola.

  Nu har Grisen Gullan i Ire startat ett Facebook-uppror 
  för att stoppa nedläggningen.
  "Snälla hjälp mig bevara 
  mitt hem och mina vänner och låt alla barn få en
  möjlighet att få komma ut i naturen", vädjar grisen i gruppen.

   

  2015-03-03

  Boverkets skolgårdsvägledning klar!


   Gör Plats för barn och unga!

  Den kommande nationella vägledningen för planering, utformning och förvaltning av utemiljöer för barn och unga med fokus på skolgårdar och förskolegårdar. Vägledningen baseras på de allmänna råden och har tagits fram av Boverket tillsammans med SLU och Movium. Vägledningen kommer att publiceras i en tryckt och illustrerad version under våren.
   
  De Allmänna råden och Vägledningen hittar du här: http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/barns-och-ungas-utemiljo/

  2015-01-06

  Kreativ skolmiljö med naturskoletänk


  – Den nya skolan blir ett jättelyft, vi kommer att få en väldigt fin atmosfär för skapande verksamhet, säger rektor Tina V Kiuru på Hagalundsskolans i Dalby.


  2014-10-15

  Från verklighet till fantasi i Örebro!


  Fint exempel på hur arbetet fortsätter på skolan.

  2014-08-28

  Ny inspirerande bok


  ”Leka och lära naturvetenskap och teknik ute” och intresset är stort


  Artikel

  2014-08-19

  Rapporter från skogen som klassrum


  Här är artiklar och radiosändningar från några fortbildningstillfällen i Augusti.


  Arbetarbladet Gävle, 16 augusti:

  http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/skogen-ar-lyftets-nya-klassrum

   

  Nerikes Allehanda, 19 augusti:

  http://na.se/nyheter/nora/1.2599804-de-lar-sig-undervisa-i-skogen

   

  Direktsända radioprogram:

  Nora 18 augusti, Lotta Carlegård

  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=507

  Gå till 37,18 in i programmet, inslaget är ca 18 minuter

   

  Insjön 12 augusti, Mia Bucht

  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=233

  Gå till 3,31,45 in i programmet, inslaget är ca 13 minuter


  Om Projektet  2014-07-14

  Naturskola i Kista han bli permanent!


  Naturskolan vid Eda lägergård föreslås bli permanent. Vi ska försöka behålla den,

  säger Britta Lästh (Knivsta.nu), ordförande i Knivsta kommuns fritids- och kulturnämnd.


  Läs mer>>

  2014-05-08

  Ny Naturskola i Skåne!


  Nu är det klart att Simrishamn får en naturskola nästa år. På torsdagen

  skrev kommunen på kontrakten med Kiviks musteri, som ska hyra ut den

  natursköna tomten.


  Läs mer>>

  2014-03-29

  Forskning om utomhuslek


  Forskare undersöker en växande global trend i att bygga den
  tidiga barndomen
  inlärning, motorik och en kärlek till naturen.


  Artikel>
  2014-01-24

  12 miljoner till utomhuspedagogisk spridning!


  I Danmark visar man att man tar utomhuspedagogiken på allvar!


  Projektet är ett samarbete mellan undervisningsministeriet och miljöministeriet. En viktig koppling som vi ännu inte sett mycket av i Sverige. FiChristine Antorini och Ida Auken har lagt 10,5 miljoner för att utveckla 65 demonstrations skolor över hela landet. Demonstrations Skolorna måste utveckla och kvalificera utomhuspedagogik i alla ämnen och i alla årskurser. De 65 skolorna får stöd för att utveckla sin praktik av ett team av inlärningskonsulter - och skolorna åtar sig att förmedla sina erfarenheter till skolor och andra intressenter. Projektet löper över tre år och började på skolan 2014.

  Här kan du läsa pressmeddelandet deterat 2014-01-17


  2013-12-11

  100 övningar i bakfickan  Läs mer>>
  2013-11-07

  Varva är finessen!


  Ytterligare en artikel i lärarnas nyheter.


  Lärarna i Rosenlundsskolan har bestämt sig. De ska satsa mer på utomhuspedagogik.

  Ute förstärker vi lärandet, säger Karin Sandström som den här dagen har matematik i gröngräset.


  Atrikel>>

   

  2013-11-03

  Lättare utomhus


  Artikel i Lärarnas Nyheter


  Utomhuspedagogik för elever i behov av särskilt stöd är ofta bra för alla elever,
  visar en EU-studie. Speciallärare ser många fördelar, men forskningen är mycket begränsad.


  Artikeln>>

  2013-09-05

  Nästan 7 miljoner i forskningsanslag


  Nästan 7 miljoner i forskningsanslag till forskning om Uteskolor i Danmark.

   

  Läs mer>>
  2013-08-17

  Naturskola på uppdrag i världen!


  Umeå kommuns utbyte med Hanoi handlar om lärande för hållbar utveckling.


  Artikel>>
  2013-06-01

  Andra säsongen för flygande gladan!  En inblick i en dag med naturskolan Flygande Gladan


  Naturskolan drivs av Skogssällskapet på uppdrag av Stiftelsen Skånska Landskap.
  I Snogeholm har man tagit emot skolelever i femton års tid.


  2013-04-09

  Tips - att göra på Koster!


  Länktips Koster!
  2013-04-05

  Känslan av att rädda skogen


  Det är knäpptyst i Naturskolans lokaler i gamla Storvretskolan när naturpedagogen Ewa Wiklund går igenom barnens uppdrag...


  Artikel>>
  2013-03-30

  Marietorps naturskola återinvigs


  En nödvändig renovering av Marietorps Naturskola är klar.


  Atikel>>
  2013-01-20

  Två fortbildningsprojekt i planeringfasen  Naturskoleföreningen har fått pengar för två projekt under året.


   

  Friluftsdag - som den kan va!

  En lärarfortbildning för grundskolans lärare. Syftet är att få skolornas
  friluftsdagar att omfatta mer friluftsliv.
  Finansierat av Svenskt friluftsliv

  kontakt ulrika.lindanas(a)karlstad.se


  Våga NO/teknik ute

  En fortbildning för lärare åk 1-6 med målet att:
  -minst 600 pedagoger har fått ökad kompetens i NO och teknik

  -minst 30 fortbildningsdagar i minst 5 kommuner genomförts

  -utomhuspedagogik som metod i NO och teknik-undervisningen ökar på fortbildade pedagogers skolor

  -det finns en plan för hur lärandet för hållbar utveckling på skolan ska gå till under 2014

  -minst 10 000 elever, tillsammans med sin pedagog fått pröva på någon av de övningar fortbildningen innehåller

  Finansierat av Skolverket.  kontakt stina.lindblad(a)naturskola.se   

  2013-01-03

  Naturskolan i Lund - Ny hemsida


  länk
  2012-12-22

  Miljöpris till Örebro Naturskola


  Personalen vid Örebro naturskola har fått Örebro kommuns interna miljöpris 2012  Artikel>>

  2012-12-02

  Mobil naturskola i Hylte?


  Just nu håller fyra lärare på att ta fram en förstudie om naturskolan.

  Arbetsgruppen består av utomhuspedagogerna Jessica Johansson och

  Emma Landin, förskole- och fritidspedagogen Jeanette Sturedahl samt

  Juha Rankinen, rektor på Vildmarksgymnasiet.


  Artikel>>

  2012-11-26

  Emilia Fägerstams avhandling  Att lägga en del av skolans undervisning utomhus kan göra stor skillnad för inlärningen,

  till exempel när det gäller att tala främmande språk. Det visar den första svenska avhandlingen

  kring utepedagogik på högstadiet, som Emilia Fägerstam lägger fram idag vid Linköpings Universitet.


  – Språklärarna såg en tydlig förbättring i hur eleverna vågade tala främmande språk.

  Den här förändringen kom efter att man haft minst en lektion veckan utanför klassrummet.

  Eleverna fick prata språket när de var ute och gick eller så fick andra övningar som passade för platsen

  de var på.


  Utomhuspedagogik innebär inte att all undervisning i de olika ämnena sker utomhus.

  Mycket av det grundläggande som att lära sig räkna eller läsa blir bättre inne i salen men det är när

  man skall förstå olika begrepp som lärt sig som det kan vara bra att flytta ut. Utepedagogik kan handla

  om att leta efter substantiv och verb på skolgården i svenskan, bygga en kubikmeter eller räkna ut

  arena på en yta i matten. Ja det är exempel på vad man kan göra utanför klassrummet Och även för

  matematikkunskaperna så såg man positiva resultat när man jämförde grupper som hade all sin

  undervisning inne med de som också var ute. Det är första gången man gör sådana här studier på

  högstadiet i Sverige men likande internationella undersökningar ger samma resultat. Och Emilia Fägerstam

  pekar på att det finns många positiva effekter av en mer varvad undervisning.


  – Det sociala klimatet blir bättre och eleverna uppskattar det de gör utomhus och tycker det är roligt, de blir
  mer engagerade. Och de lär sig innehållet lika bra som de som är inne, eller bättre.

  Avhandlingen heter Plats och Rum Perspektiv på undervisning och lärande utomhus och läggs alltså fram vid Linköpings universitet.


  Reporter: Håkan Svensson  2012-10-16

  Kollega på Åland!


  En artikel om nystartad verksamhet på Åland


  Läs>>
  2012-08-27

  Leksand startar Naturskola  Grattis Dalarna, Leksand är ett föredöme för
  hur en naturskoletanke kan bli en realitet!


  Artikel från Leksand 16/8

  2012-08-27

  Nya "Skogen som klassrum" reportage


  Länkar till de senaste reportagen kring projektet "Skogen som klassrum"


  Arboga

  Växjö

  Bollnäs

  Hyltebruk

  Björktjära

  Arboga

  Leksand

  Leksand igen!

   


   
   

  2012-08-21

  Fortbildade lärare i Häggenås


  Örstersundspostens filmreportage


  Se filmen>>
  2012-08-17

  Naturstigens interaktiva hemsida


  En interaktiv hemsida värd att besöka

   

  Naturstigen har en hemsida som är öppen och helt gratis att använda för lärare
  som vill ha inspiration

   

  http://www.naturstigen.fi

  2012-08-16

  Naturvägledning i skolan


  Skriften Naturvägledning i skolan

  En skrift har tagits fram i samarbete mellan Centrum för naturvägledning och Naturskoleföreningen

  och är skriven av Pella Larsdotter Thiel och Stina Lindblad.


   Skriften finns att ladda ned gratis samt att beställa i tryckt format på www.slu.se/nvlpubl


  Naturvägledning i skolan är tänkt att fungera som en handledning för de naturvägledare som vill

  nå skolan med kunskap och aktiviteter men även som en inspiration till lärare. Här finns en

  genomgång om hur man lägger upp naturvägledning så den anpassas till läroplanens mål samt

  flera praktiska tips på hur man kan lära in ute.


  Länk till nedladdning av PDF  2012-07-26

  De största naturupplevelserna finns i de små äventyren.  Artikel>>
  2012-06-18

  Risk, utveckling och ansvar!


  Konferens i Lund den 3 oktober. Risk, utveckling och ansvar!


  Målgrupp är skolledare, administrativa chefer och pedagoger vid skola och förskola.
  Konferensen är kostnadsfri för alla som arbetar i Lunds kommun, men vi välkomnar också externa deltagare mot avgift.

  Webbanmälan senast den 7 september.

  www.naturskolan.lund.se 

  Program

  Välkomna!
  2012-06-12

  Konferenstips!


  Utomhuspedagogik - Barn och hälsa


  Västra götalandsregionen ordnar konferens i Göteborg 17 oktober 2012

   

   vgregion.se/utomhuspedagogik

  2012-05-29

  Fortbildade lärare på Gotland  Artikel>>

  2012-05-29

  Tidsresor i Falun!  Artikel>>
  2012-05-27

  Rivstart på Kullaberg!


  Artikel>>
  2012-05-25

  Naturskolan Gladan på nya platser!


  Under våren har naturskolan förlagt sin verksamhet till Perstorp.


  Atrikel>>

  2012-05-16

  Ljust trots grått i Leksand!


  Bra förutsättningar för ny naturskola!


  Artikel från årets första lunch i det gröna i Leksand.

  2012-04-07

  Avesta kommun intresserade av att starta naturskola!


  Bildningsnämndsmöte på Lunds skola som vill utveckla utomhuspedagogiken i Avesta kommun.
  Läs mer här!

  2012-02-12

  Falu naturskola får ny kommuntillhörighet


  Falu naturskola hamnar under samma paraply som kulturskolan.Läs mer här.
  2012-02-07

  Vakbad på Uppsala naturskola


   Elever får praktisk utbildning i issäkerhet på Uppsala naturskola i Hammarskog.
  2012-02-01

  Ny bussverksamhet i Malmö!


  Mälmös Kulturbussar blir nu även naturbussar!


  Artikel>>

  2012-01-27

  Förskolematte på engelska!


  Överättning av förskolebok!

  Boken Leka och lära matematik ute är nu översatt till engelska.

   

   

  Länk till outdoorteaching>>

  2012-01-17

  Torsten Kjellanders kretsloppshus  Läs om Torstens projekt på Öland!


  2011-12-14

  Besöksrekord på Harmsarvet!  Djurens jul firades som vanligt i Falun!


  2011-12-06

  Birgitta Sang, miljöhjälte? Rösta!


  Rösta fram Birgitta Sang till miljöhjälte i Stockholms stad.

  http://www.stockholm.se/miljohjalte
  2011-12-04

  Malmöpolitiker vill ha "nya pedagogiska grepp"  2011-11-29

  Lärare fortbildades i Sunne  Artikel>>

  2011-11-27

  Från högskolekurs i Falun


  Skrivet i samband med ett fortbildningstillfälle med Lotta Carlegård.


  2011-11-23

  Välskriven artikelserie SVD!


  Läs om styrkorna med en alternativ pedagogik. I SVDs artikelserie!
  21-24 november.
  läs måndagens artikel

  läs tisdagens

  läs onsdagens

  läs torsdagens
  2011-11-16

  Skogen som klassum omskrivet av SNF


  Medlemmarna i naturskyddföreningen har kanske fått en bild av vad
  utomhuspedogik kan vara. Den har åtminståne genererat några
  fler besök på hemsidan. Läs artikel i bantat format här.

    
            
  2011-11-07

  Förslag till Riksdagsbeslut


  Viktiga frågor i det rätta rummet!


  Läs Motionen om obligatorisk utomhuspedagogik vid alla lärarutbildningar.

  Daterad 26 september 2011  2011-10-25

  Workshops i Karlstad


  Legetimerad planetskötare med Karlstads Naturskola


  Under globala veckan i Karlstad höll Naturskolan workshops.

  Artikel Nya värmlands tidning
  Artikel Värmlands folkblad

  Edbergsstiftelsen och globala veckan i Karlstad  2011-10-09

  "Lunch i det gröna"stoppen avklarade


  I dagarna görs de sista "Lunch i det gröna" stoppen.
  Anders Sjöberg och Stina  Lindblad har då mött politiker, förvaltningar och
  skolfolk i inte mindre än 16 kommuner. Läs mer om detta på förstasidan.


   

  foto: Annakarin Björnström gd.se

  2011-09-30

  Styrelsen i Malmö


  Styrelsen samanträdde i Malmö i anslutning till Ute är Inne konferensen.

  Årets tema var mångfald och lärande i stadens natur- och kulturmiljö. Konferensen hade i år dessutom en bred

  nordisk prägel. Med stöd från Nordiska ministerrådet erbjudöds ett brett utbud av workshoppar från våra

  nordiska grannländer, Danmark, Finland, Island och Norge.

   

  Styrelsen den 30 september 2011

  2011-08-22

  Eskilstuna exporterar pedagogik


  Syriska pedagoger från Aleppo besökte Eskilstuna ”Vi ska ha en dialog om metoder och pedagogik”


  Artikel>>

  2011-08-22

  Lundakamp om byskola!


  Naturskolan stod upp och kämpade för att rädda byskolan!


  Artikel

  2011-08-19

  Skogen som klassrumdag i Strängnäs


  Lyckad och mediabevakad Skogen som klassrumdag i Strängnäs.


  Artikel


  2011-08-08

  LONA-pengar till Sixtorp


  Vill man starta naturskola så finns det pengar!

  Lekebergs kommun sökte LONA-bidrag av länstyrelsen och fick det.

   

  Artikel>>


  LONA, lokala naturvårdspengar som alla naturskolor har möjlighet att söka

  2011-06-28

  Lyckat år i Tierp!


  Första året för en ny och kreativ naturskola omskrivs.

  Atrikel

  2011-05-29

  Dag med naturskolan Gladan  Artikel
  2011-05-24

  Ekoskola Kullaberg 2012


  Ekoskola Kullaberg får ny lokal 2012


  Artikel>>

  2011-05-17

  Sundsvalls besökare aktiveras!


  Naturskolan Kom Ut! i Sundsvall har varit med och utvecklat ny spännade aktivitet för besökare i kommunen!

  Artikel


  2011-05-11

  Malmö Naturskola - Barnens Trädgård!


  – Jag tycker det är kul att barnen får chansen att se mer än en park i Malmö och dessutom bli en del av ett annat arrangemang, säger Petra Elmquist, projektledare på arrangemangsenheten på Gatukontoret, och ansvarig för både Barnens Trädgård och Malmö Garden Show.

   

   

  Roligt att läsa om vad som händer i Malmös parker i sommar.

  2011-04-14

  Grönare skolgårdar i Malmö!
  Spännande läsning>>
  2011-04-11

  Första elevdagen i Knivsta!


  Den nya naturskoleverksamheten i Knivsta har nu dragit igång på allvar.
  Föreningen kan glädjas åt sin nya kollega Erika Hedbergs och hennes
  nya arbete.

  läs här>>

  2011-04-04

  Peja Snöbohm ger ut bok!  Pressrelease från Mynewsdesk  2011-03-28

  Naturskolan i Östhammar viktig  Östhammars fritidschef Peter Jansson framhåller naturskolan som en av anledningarna

  till att kommunen blev tvåa när Sveriges friluftskommun korades förra veckan.


  Läs artikeln>>

  2011-03-24

  Föreningen på tankesmedja


   

   

  Igår och idag har Tankesmedjan för friluftsliv hållits på Sånga-Säby kurs och konferens i Stockholm. Tanken med dessa återkommande konferenser är att organisationer, föreningar, myndigheter och forskare tillsammans ska kunna diskutera framtiden för svenskt friluftsliv.
  Hur påverkar den nya läroplanen möjligheterna till utomhuspedagogisk verksamhet i skolan? Hur gör vi det utomhuspedagogiska arbetssättet mer legitimt? Hur kan vi hjälpa till att bidra till ett säkrande av en för de flesta självklar allemansrätt? Är den fortfarande självklar? Vilken roll kan skolan spela här? Vad innebär det att utomhusförlagd skolverksamhet per defiition inte kan vara friliftsliv? Detta är exempel på frågor som föreningen varit med och diskuterat. Bakgrunden till huvudfrågorna dessa dagar har varit att regeringen ställer krav på att friluftsverksamheter ska göras mätbara. Resultatet av konferensen blir ett stöd då myndigheterna för andra gången nu ska lämna in den proposition som ska finnas som beslutsunderlag för friluftsfrågor en lång tid framöver.

  Det har känts viktigt för oss att för representera föreningen i detta sammanhang. Britt, Anders, Torbjörn, Pessi och Stina från Styrelsen.

  2011-03-16

  Szczepanski rapport från Asien


  Om Anders Szczepanskis arbete med utomhuspedagogik i Asien.

  Artikel

  2011-03-16

  Medvetna politiker i Botkyrka!


  Miljönämndens ordförande i Botkyrka kommun tycker "att utveckla Naturskolan" är en av hennes viktigaste frågor de närmaste åren.

   


  Atikel!

  2011-03-16

  Allvar på isen i Uppsala!


  Här kan du se ett filmklipp från kalla bad i Uppsala!

  Kunskap om is och erfarenhet av att ha tagit sig ur
  en vak med full utrustning får eleverna till sig på
  Hammarskog och naturskolan i Uppsala.


   

  TV4 uppmärksammade detta

  Film

  2011-03-16

  Halmstads Naturskola - Earth Hour


  Från medvetenhet till handling i Halmstad

   


  Elever visar ofta att de kan vara med och påverka.
  Läs om vad grunsdskoleelever i Halmstad gjorde!


  Artikel

  2011-03-06

  Naturskola i Laxå?


  Ny Naturskola kanske?

  En förstudie har finasierats av Länstyrelsen i Örebro län.
  Den handlar om förutsättningar för att starta naturskola!

  Läs mer här>>

  2011-02-07

  Earth hour 26 mars  Klicka på bilden och anmäl din skola eller kommun!
  Släck och gör framtiden ljusare!

  2011-02-07

  Årsmöte på Laxön 4-6 maj


  2011-02-07

  Ny hemsida för föreningen


  Vi välkomnar alla våra medlemmar till vår nya hemsida.


  « Tillbaka