Halland


 

FALKENBERGS RULLANDE

NATURSKOLA
(Jenny Bolmstedt)

Falkenbergs Montessoriskola

Murarevägen 50
311 86 Falkenberg
0730-94 07 25
jenny.bolmstedt@falkenberg.seHALMSTAD NATURSKOLA

(Mikael Lundqvist, Magnus
Göranson, Eva Axheden)
Resurscentrum Lärande

Kärnhuset

Nässjögatan 6

302 47 HALMSTAD
Magnus 070-276 51 16
Mikael 073-143 41 80

Eva 072-151 97 01
förnamn.efternamn@halmstad.se
www.halmstad.se/forskolaskola/resurscentrumkarnhuset/halmstadnaturskolaNATUR- OCH KULTURARVSKOLAN

(Britta Nyström, Lina Landberg)
ÄSKHULTS BY
Kungsbacka turistbyrå
Storgatan 15
434 30 Kungsbacka
0300-834760
073-8101760
britta.nystrom@kungsbacka.se
www.askhultsby.se
NATURUMMEDLEMMAR


NATURUM GETTERÖN 

(Beke Regelin)

Lassavägen 1 

432 93 Varberg 

tel. 0340-875 10 

www.getteron.com 

Vilken blir nästa naturskola här?
Ta hjälp av föreningens styrelse!