Bli medlem

Naturskola

Både enskilda personer och organisationer är välkomna som medlemmar.

Enskild medlem får ett ex. av Bladet som utkommer med fyra nummer per år. Skolor får tre ex.

I Bladet hittar du nyheter och tips inom utomhuspedagogik, samt information om seminarier, kurser m.m.

Årsavgift

Naturskolor 1000 kr
Enskilda medlemmar 220 kr
Organisationer/institutioner 520 kr

Adress

Naturskoleföreningen
c/o Katarina Larsson
Sätravägen 21
819 30 Skärplinge

070-665 99 08
E-post

Bli medlem i Naturskoleföreningen