Naturskoleföreningen

Naturskoleföreningen
c/o Jenny Carlsson
Järntorgsgatan 14
596 31 Skänninge

Org.nr. 802014-2157

Styrelsen

Styrelsen kan du vända dig till om du vill veta mer om föreningen eller har någon idé som du vill framföra.

För att kontakta ledamöter i styrelsen använd namn.namn@naturskola.se.

E-post

Samordnare
region Norr

E-post

Samordnare
region Öst

E-post

Samordnare

region Uppland

E-post

Samordnare

region Finland

E-post

Samordnare
region Stockholm

E-post

Samordnare
region Mitt

E-post

Samordnare
region Syd/Väst

Nuvarande valberedning

Maria Hjortman
E-post

Carolina Lindeblad
E-post

Martina Kiibus
E-post

Magnus Svarvfar
E-post

Bladet (Föreningens tidsskrift)

Redaktör:

Robert Lättman-Masch
Sköndalsvägen 2
148 30 Ösmo
robert.lattman-masch@nynashamn.se