Naturskoleföreningen

Naturskoleföreningen
c/o Katarina Larsson
Sätravägen 21
819 30 Skärplinge

Styrelsen

Styrelsen kan du vända dig till om du vill veta mer om föreningen eller har någon idé som du vill framföra.

E-post

Samordnare
region Norr

E-post

Samordnare
region Syd/Väst

E-post

Kontaktperson
Finland/Åland

E-post

Samordnare
region Stockholm

E-post

Samordnare
region Norr

E-post

Samordnare
region Öst

E-post

Samordnare
region Mitt

E-post

Samordnare
region Syd/Väst

Samordnare
region Uppland

Nuvarande valberedning

Hanna Heurlin (Sammankallande)
E-post

Leonore Lavröd Sologuren
E-post

Mikael Stenberg
E-post

Bladet (Föreningens tidsskrift)

Redaktör:

Robert Lättman-Masch
Strandvägen 2
148 30 Ösmo
robert.lattman-marsch@nynashamn.se