Naturskoleföreningen

Naturskoleföreningen
c/o Katarina Larsson
Sätravägen 21
819 30 Skärplinge

Styrelsen

Styrelsen kan du vända dig till om du vill veta mer om föreningen eller har någon idé som du vill framföra.

E-post

Samordnare
region Norr

E-post

Samordnare
region Uppland

E-post

Kontaktperson
Finland

E-post

Samordnare
region Stockholm

E-post

Samordnare
region Öst

E-post

Samordnare
region Mitt

E-post

Samordnare
region Syd/Väst

Nuvarande valberedning

Mikael Stenberg (Sammankallande)
E-post

Evis Engman
E-post

Martina Kiibus
E-post

Magnus Svarvfar
E-post

Bladet (Föreningens tidsskrift)

Redaktör:

Robert Lättman-Masch
Strandvägen 2
148 30 Ösmo
robert.lattman-marsch@nynashamn.se