Bli medlem

Såväl enskilda personer som naturskolor och övriga organisationer är välkomna som medlemmar i föreningen. Som medlem får du vår medlemstidning Bladet som utkommer med fyra nummer per år. I Bladet hittar du nyheter och tips inom utomhuspedagogik, samt information om seminarier, kurser m.m.

Naturskolor/Naturum

Årsavgiften för naturskolor/Naturum är 1000 kr. Naturskolor och Naturum får ta del av nyhetsbrevet Barret som skickas via e-post. Medlemmar i denna kategori får även en ”pin” på kartan som ni hittar i menyn under ”Om oss” och sedan ”Naturskolor”.

Enskild medlem och övriga organisationer

Årsavgiften för enskilda medlemmar och övriga organisationer är 220 kr.
När du anmäler dig som enskild medlem ska du betala årsavgiften direkt till föreningens bankgiro: 5731-7778. Ingen faktura skickas vid anmälan. Kommande år får du fakturan per e-post.

Bli medlem i Naturskoleföreningen

    Angående frågor kring medlemskap kontakta Birgitta Säihke E-post.