Bli medlem

Såväl enskilda personer som naturskolor och övriga organisationer är välkomna som medlemmar i föreningen. Som medlem får du vår medlemstidning Bladet som utkommer med fyra nummer per år. I Bladet hittar du nyheter och tips inom utomhuspedagogik, samt information om seminarier, kurser m.m.

Naturskolor

Årsavgiften för naturskolor är 1000 kr. Naturskolor får ta del av nyhetsbrevet Barret som skickas via e-post. Naturskolan får även en Pin i kartan som ni hittar i menyn under ”Om oss” och sedan ”Naturskolor”.

Organisationer

Årsavgiften för övriga organisationer och institutioner är 520 kr. Detta gälller t.ex. förskolor och skolor.

Enskild medlem

Årsavgiften för enskilda medlemmar är 220 kr.
När du anmäler dig som enskild medlem ska du betala årsavgiften direkt till föreningens bankgiro: 5731-7778. Ingen faktura skickas vid anmälan. Kommande år får du fakturan per e-post.

Bli medlem i Naturskoleföreningen

    Angående frågor kring medlemskap kontakta Birgitta Säihke E-post.