Samarbetspartners

Utenavet

Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhuspedagogik. Alla människor, såväl barn som vuxna, mår bättre, blir starkare och friskare av att vistas utomhus regelbundet. Forskning visar också att det höjer barnens kreativitet och koncentrationsförmåga samt att kunskaper blir mer bestående om pedagogiken innehåller både inom- och utomhusaktiviteter.

Vi är Utenavet

Naturskyddsföreningen