Kontakta styrelsen

Styrelsen kan du vända dig till om du vill veta mer om föreningen eller har någon idé som du vill framföra. Det först angivna telefonnumret är ledamotens hemtelefonnummer.

070-221 99 08
E-post

Samordnare
region Stockholm

OrdförandeHanna Heurlin

070-774 04 32

E-post

LedamotJohan Agås

070-665 99 08
E-post

Samordnare
region Uppland

KassörKatarina Larsson

070-276 51 16
E-post

Samordnare
region Syd

Vice ordförandeMagnus Göranson
LedamotPia Bäckman

070-886 10 68

E-post

Samordnare
region Stockholm

LedamotAnders Bengtsson

070-564 55 88

E-post

Samordnare
region Norr

LedamotAnders Abrahamsson

0703-79 64 91
E-post

Samordnare
region Öst

LedamotBirgitta Säihke

073-374 73 64
E-post

Samordnare
region Syd

LedamotPia Nilsson

Nuvarande valberedning

Anna Ekblad (Sammankallande)
tel 0730-68 33 48
E-post

Anders Sjöberg

Anna Rådström
tel 070-761 48 00
E-post