Naturskoleföreningens personuppgiftshantering- GDPR

Kära medlem i Naturskoleföreningen!

Vi i styrelsen vill gärna att du fortsätter vara medlem i föreningen och hoppas att du också tycker att vi gör en bra insats för dig och föreningen!

Den 25:e maj 2018 började Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) gälla här i Sverige och Europa.

Lagen har som uppgift att stärka skyddet av personuppgifter och ge dig mer kontroll som privatperson. Som föreningens styrelse får vi bara låna uppgifter om andra om vi lovar att skydda dem mot insyn och förvara dem säkert. Det är ett förhållningssätt vi måste ha hela tiden om vi ska kunna sköta den uppgiften. Det tycker vi är viktigt!

Dataskyddsförordningen omfattar även föreningar vilket ställer högre krav på föreningens personuppgiftshantering. Vi ska därför kartlägga var vi hanterar personuppgifter och ta fram en rutin över hur vi hanterar dem. Vi arbetar också efter en checklista för det fortsatta arbetet med att säkra era uppgifter.

För Naturskoleföreningens del handlar det om medlemsregistrering. Genom inbetalning av medlemsavgiften anses föreningen ha en laglig grund enligt avtal för all behandling av de personuppgifter som angetts i medlemsregistreringen.

Om du fortsätter som medlem i naturskoleföreningen så kommer allt fortsätta som vanligt, du får information via barret (e-post) och spännande läsning i Bladet (via post).

Om du går ur föreningen som medlem så avregistreras du från våra mail-listor och du kommer inte få något mer skickat till dig.

Ni som medlemmar har alltid rätten att få era uppgifter ändrade, rättade, raderade eller blockerade. Det gör ni genom att vända er till Naturskoleföreningens styrelse.

E-post: styrelse@naturskola.se

Ni är givetvis välkomna med övriga frågor och funderingar kring föreningens personuppgiftshantering.

Om ni vill fördjupa er i den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) finns ytterligare information hos Datainspektionen:

https://www.datainspektionen.se/

Dataskyddsförordningen – GDPR

Dataskyddsförordningen på fem minuter

GDPR – för föreningar och medlemsorganisationer

Vi kommer fortlöpande att ge information på Naturskoleföreningens hemsida om arbetet med den nya lagen.

Tack för visat förtroende!
/Styrelsen