Samarbetspartners

Utenavet

Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhuspedagogik. Alla människor, såväl barn som vuxna, mår bättre, blir starkare och friskare av att vistas utomhus regelbundet. Forskning visar också att det höjer barnens kreativitet och koncentrationsförmåga samt att kunskaper blir mer bestående om pedagogiken innehåller både inom- och utomhusaktiviteter.

Utenavet sprider kunskap och inspiration om utomhu­spedagogik och naturvägledning. Ett sätt att kommunicera goda exempel, läromedel och utbildningar är via konferensen Ute är inne som 2019 äger rum i Jönköping.

Vi är Utenavet

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en ideell förening och idag Sveriges största miljöorganisation. De verkar för att påverka politiker, jaga miljöbovar och påverka lagstiftningen. De sätter rampljuset på brinnande miljöfrågor genom rapporter, kampanjer, böcker, debatter, konferenser och ett intensivt pressarbete.

Klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter är deras viktigaste arbetsområden. De står dessutom bakom miljömärkningen Bra Miljöval som hjälper dig att hitta de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön.

Naturskoleföreningen har två fortbildningar i samarbete med Naturskyddsföreningen, Skogen som klassrum och Mer friluftsliv i skolan. I Mer friluftsliv i skolan samarbetar vi också med Sportfiskarna (se nedan)

Sportfiskarna

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation som arbetar för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd.

En av förbundets viktigaste uppgifter är att se till att barn och unga får möjlighet att fiska. Det är också ett sätt att lära känna vår natur, och i samband med att Sportfiskarna tar ut barn och unga på fiske förmedlar man grunderna i allemansrätten.

Naturskoleföreningen samarbetar med Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen i fortbildningen Mer friluftsliv i skolan.