Läromedel och produkter

Böckerna i ”Att lära in ute”-serien är skrivna av naturskolepedagoger och säljs via Outdoor Teaching:

ATT LÄRA IN UTE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

åk F-9
Hållbar utveckling ska genomsyra undervisningen i alla skolformer, men hur ska det gå till? Att lära in
ute för hållbar utveckling vänder sig till lärare i årskurs F-9 som vill skapa förståelse och sammanhang
kring begreppet hållbar utveckling. Boken innehåller övningar som passar ute, men också tips på föroch
efterarbete inomhus. Här finns både korta och lite längre övningar och teman som bidrar till att
ge eleverna handlingskompetens, insikt och möjlighet att påverka sin egen situation. 335 sidor.

LEKA OCH LÄRA NATURVETENSKAP OCH TEKNIK UTE

förskola – åk 3
Denna bok vill inspirera pedagoger till att vara nyfikna på vardagsfenomen, våga fånga ögonblicken
och utmana sig själva när det gäller naturvetenskap och teknik tillsammans med barnen. I boken
presenteras ca 150 aktiviteter. Många aktiviteter är vardagsnära, fångade i ögonblicket. Andra
aktiviteter är iscensatta, skapade, lärsituationer. I boken finns också ett 30 sidor rikt illustrerat
kopieringsunderlag som både kan användas som aktivitetskort och som diskussions- och
reflektionsunderlag. 352 sidor.

ATT LÄRA IN UTE ÅRET RUNT

åk F-9
Boken Att lära in ute året runt beskriver hur man kan arbeta utomhus med barn och elever under alla
årstider. Den är indelad i olika teman med fokus på naturkunskap med kopplingar till andra ämnen
och förslag på aktiviteter inom dessa. Kopplingar till kursplanernas mål finns med i varje kapitel. I
boken beskrivs konkret hur en dag ute kan organiseras med både förarbete och efterarbete. Till varje
kapitel hör en stor mängd olika uteaktiviteter och fakta om växter och djur. 312 sidor.

ATT LÄRA TEKNIK UTE

åk F-9
Med Lgr 11 som ledstjärna går vi ut och lär och upplever tekniken med hela kroppen. Syftet med den
här boken är att ge verktyg för att uppnå målen inom teknikämnet på en annan plats än
klassrummet. Gå ut och ta tillvara uterummets alla möjligheter! Boken innehåller en samling
aktiviteter utifrån ett antal områden som till exempel: miljöteknik, hållbar utveckling, mat, lek och
kreativitet, teknikhistoria, enkla maskiner, krafter samt ett kapitel om säkerhet. 138 sidor.

ATT LÄRA IN MATEMATIK UTE 2

åk F-9
Boken Att lära in matematik ute kom ut 2005. Sedan dess har idéerna vidareutvecklats och mycket
nytt har kommit till. Med Att lära in matematik ute 2 vill vi lyfta fram det nya, samtidigt som de
gamla favoriterna finns kvar, de flesta med nytt innehåll. Denna bok innehåller 100 nya övningar och
är anpassad till Lgr 11. Liksom i den första boken är övningarna väl testade och granskade av
matematikdidaktiker och lärare. Kopieringsunderlag finns. 256 sidor.

LEKA OCH LÄRA MATEMATIK UTE,

förskola och förskoleklass
Matematik är mycket mer än siffror och tal på papper. Med förskolebarnen passar det bra att arbeta
med språket, grundläggande begrepp, sortering och mönster samt grunderna i taluppfattning – ute
och i lekform. Boken innehåller en samling övningar som lekfullt tränar detta. Övningarna passar på
förskolegården eller i närmsta lilla skogsdunge. Många av övningarna passar också bra för barn i de
tidiga skolåren. Aktivitetskort ingår. 117 sidor.

LEKA OCH LÄRA SPRÅK UTE

förskola och förskoleklass
Både naturen och förskolegården är utmärkta platser för att arbeta med barns språkutveckling och
målen i Lpfö 98/10. Denna bok visar vad och hur vi kan göra för att skapa situationer där barnen
aktivt använder språket i samspel med andra barn och vuxna. Vi arbetar med språket ur olika
aspekter, leker med ljud, berättar sagor, utvidgar ordförrådet, berättar, beskriver och skapar äventyr
i naturen. Allt på ett lekfullt sätt ute. 164 sidor.

ATT LÄRA IN ENGELSKA UTE 2

åk F-9
Många språklärare är nyfikna och intresserade av att använda uterummet som ett klassrum men är
ofta osäkra på hur det ska gå till. Att lära in engelska ute ger dig inspiration till hur du kan lägga upp
språk-undervisningen ute och ger tips om övningar som kan användas i skolans alla årskurser. De kan
även lätt bearbetas till att passa undervisning i andra moderna språk. Vid utevistelse blir muntlig
kommunikation en naturlig del av lärandet. 244 sidor.

ATT LÄRA IN SVENSKA UTE

åk F-9 och svenska som andraspråk
Boken vänder sig till pedagoger som vill arbeta med svenskundervisning i uterummet, där fantasi och
lust att skapa utvecklas. I olika miljöer tränar eleverna sin förmåga att uttrycka tankar och känslor,
delta i samtal, reflektera och redovisa muntligt, samtidigt som de språkliga upplevelserna bearbetas,
struktureras och dokumenteras. Boken ger dig uppslag och inspiration för lektioner, övningar och
aktiviteter så att du lätt kan ta steget ut med svenskundervisningen. 237 sidor.

ATT LÄRA IN UTE – ÖVNINGAR I BAKFICKAN

F-åk 9
Denna bok innehåller 100 övningar och lekar som inte kräver något material. De passar ute i naturen,
eller på väg dit eller hem. Fokus är på elever från F-9, men många övningar passar också yngre barn
och andra grupper. Om ni har ett antal övningar och lekar i bakfickan är det lätt att vara flexibel.
Bokens övningar kan tas fram när gruppen hittar något spännande, när de behöver få upp värmen
eller för att göra något roligt och meningsfullt medan ni förflyttar er eller väntar på bussen. 72 sidor.

ATT LÄRA IN SFI UTE

Den här boken vänder sig till lärare som undervisar vuxna i Svenska för invandrare (SFI), men övningarna går också bra att använda i undervisning för ungdomar som nyligen kommit till Sverige. Många av övningarna har sitt ursprung i boken Att lära in svenska ute, där de prövats och använts under många år, men i den här boken har de anpassats till vuxna elever som lär sig svenska som andraspråk. Dessutom har flera nya övningar tagits fram för denna bok.

Övningarna i boken är anpassade till kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Det mest centrala i läroplanen är att eleven ska utveckla sin kommunikativa förmåga. Vår beprövade erfarenhet som utomhuspedagoger visar att rummet utanför det traditionella klassrummet är mycket effektivt för att utveckla kommunikativ förmåga. Det rummet kan vara skogen, parken, gatan, muséet, butiken eller någon annan plats som erbjuder en konkret och autentisk kontext.

För Naturskoleföreningens medlemmar

Köps via inloggningssidan

Tygmärke

Pris: 40kr

Pin

Pris: 40 kr

Naturskoleförenings t-shirt

T-shirten är tillverkad i ekologisk bomull. Finns i dam och unisex modell.

Pris: 200 kr

Naturen som klassrum

Exempel på aktiviteter för lärande utomhus inom olika ämnen. Ett samlat dokument som har utgångspunkt i lärarfortbildningarna Skogen som klassrum och Mer friluftsliv i skolan. Samarbete mellan Naturskoleföreningen, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen.

Varför sjunker inte äpplet?

Utvecklingsprojekt i Lund under åren 2006-2008 kring utomhuspedagogik och sund livsstil.

Smådjur på land

Telefon: 023-83 101
E-post: naturskolan@falun.se

Pris: 30 kr/st + frakt

Uppge personnummer eller organisationsnummer!

Bland vattenfisar och virvelbaggar i Vattenriket

För er som vill hitta de häftigaste krypen!
Innehåller nytt material om bl.a. hur man fångar krypen, ”forskarfrågor” och en enkel småkrypsnyckel.

Pris: 50 kr inkl. moms + porto.

Beställs via naturum@kristianstad.se eller 044-13 23 30