Läromedel och produkter

Böckerna i ”Att lära in ute”-serien är skrivna av naturskolepedagoger och säljs via Outdoor Teaching:

Att lära in ute för hållbar utveckling

En bok som presenterar övningar och teman för att stärka elevernas handlingkompetens, insikt och möjlighet att påverka sin situation. Bokens innehåll tar avstamp i de tre perspektiven av hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Leka och lära Naturvetenskap och teknik ute – förskola och förskoleklass

I boken presenteras ca 150 aktiviteter, vardagsnära, fångade i ögonblicket och även iscensatta, skapade situationer.

Att lära in ute året runt

(Reviderad för lgr 11)
I filmen nedan berättar Mats Wejdmark om boken ”Att lära in ute året runt” som är skriven av Nynäshamns Naturskola. Vi får se elever i grundskolan som arbetar med sinnena, livet i en våtmark, vinterekologi och elden. Dessa teman utgör fyra kapitel av nio i boken.

TEKNIK ÅK F-9

(Reviderad för lgr 11)
Denna bok, Att lära teknik ute, placerar teknikundervisning sin rätta miljö – utomhus. Boken innehåller en samling övningar som beskriver tekniken i vår vardag utifrån ett antal områden så som miljö, hemmet, vatten, eld, maskiner och teknikhistoria. Dessutom finns det även ett kortare kemiavsnitt och ett kapitel om säkerhet vid utomhusaktiviteter. Författare: Carina Brage

Att lära in matematik ute 2

Denna bok innehåller 100 nya övningar och är anpassad till Lgr 11. Liksom i den första boken är övningarna väl testade och granskade av matematikdidaktiker och lärare. Kopieringsunderlag finns nu till de övningar där det behövs. Bokens övningar är tänkta att användas som komplement till övrig matematikundervisning för att eleverna ska:

– förstå
– färdighetsträna och befästa kunskap
– använda sina kunskaper i ett nytt sammanhang
– bli motiverade och intresserade.

Leka och lära matematik ute – Förskola

Exempel på övningar 1 2 3

Kajsa Molander, en av författarna till boken ”Leka och lära matematik ute”, berättar i filmen nedan om de olika kapitlen. Vi får se barn i förskolan göra övningar hämtade ur boken, bland annat gör de uppdrag ur den hemliga påsen.

Att lära in engelska ute

I filmen nedan berättar Lotta Carlegård om sin bok ”Att lära in engelska ute”. Vi får se elever utföra några av de övningar som beskrivs i boken. Se t.ex. en gymnasieelev som ”becomes a guide”.

SVENSKA ÅK F-9

Att lära svenska ute vänder sig till pedagoger från åk F-9 som vill arbeta med svenskundervisning i uterummet, där fantasi och lust att skapa utvecklas. I olika miljöer tränar eleverna sin förmåga att uttrycka tankar och känslor, delta i samtal, reflektera och redovisa muntligt, samtidigt som de språkliga upplevelserna bearbetas, struktureras och dokumenteras. Boken ger dig uppslag och inspiration för lektioner, övningar och aktiviteter så att du lätt kan ta steget ut med svenskundervisningen.

Övningar i bakfickan

Denna bok innehåller 100 övningar och lekar som inte kräver något material. De passar ute i naturen, på väg dit eller hem. Fokus är på elever från F-9, men många övningar passar också yngre barn och andra grupper.

Om ni har ett antal övningar och lekar i bakfickan är det lätt att vara flexibel. Bokens övningar kan tas fram när gruppen hittar något spännande, när de behöver få upp värmen eller för att göra något roligt och meningsfullt medan ni förflyttar er eller väntar på bussen.

För Naturskoleföreningens medlemmar

Köps via inloggningssidan

Tygmärke

Pris: 40kr

Pin

Pris: 40 kr

Naturskoleförenings t-shirt

T-shirten är tillverkad i ekologisk bomull. Finns i dam och unisex modell.

Pris: 200 kr

Naturen som klassrum

Exempel på aktiviteter för lärande utomhus inom olika ämnen. Ett samlat dokument som har utgångspunkt i lärarfortbildningarna Skogen som klassrum och Mer friluftsliv i skolan. Samarbete mellan Naturskoleföreningen, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen.

Varför sjunker inte äpplet?

Utvecklingsprojekt i Lund under åren 2006-2008 kring utomhuspedagogik och sund livsstil.

Smådjur på land

Telefon: 023-83 101
E-post: naturskolan@falun.se

Pris: 30 kr/st + frakt

Uppge personnummer eller organisationsnummer!

Bland vattenfisar och virvelbaggar i Vattenriket

För er som vill hitta de häftigaste krypen!
Innehåller nytt material om bl.a. hur man fångar krypen, ”forskarfrågor” och en enkel småkrypsnyckel.

Pris: 50 kr inkl. moms + porto.

Beställs via naturum@kristianstad.se eller 044-13 23 30