Om vår förening

Naturskola

Naturskoleidén kom från USA och England – i viss mån via Danmark. Naturvårdsverket gav stöd till den första naturskolan, Skäralid i Klippans kommun. Planeringsarbetet började 1981 och i maj 1982 skedde invigning. Intresset spreds, fler naturskolor startade sin verksamhet och i juni 1984 samlades ett 25-tal naturskoleintresserade i Skäralid för att diskutera behovet av en förening. Arbetsgrupper tillsattes. I november kom ändå fler till Sollentuna och en interimsstyrelse tillsattes, inte helt utan storm. Den 7 februari samlades styrelsen i Sollentuna och planerade årsmöte i Göteborg och på Naturskolan i Billdals park.

Det första konstituerande årsmötet hölls på Naturhistoriska museet i Göteborg den 4 maj 1985. Namnförslag var ”Svenska naturskoleföreningen”. Det blev ”Föreningen för naturskola och fältpedagogik”. Stadgar antogs. Åke Ekström var den förste ordföranden.

1988 byttes namnet ut till ”Naturskoleföreningen”.

Bladet1, 1986 var det första informationsmaterial som spreds. Då var ”bladet” ett eklöv.