Att lära in ute

Alla Sveriges naturskolor är samlade i vår förening. De är i sig inga platser utan uttryck för tron på ett arbetssätt, "att lära in ute", vilket är en del av vårt varumärke. För oss är det självklart att man lär sig bäst om naturen i naturen. Men också att använda naturen som en plats för lärande i alla skolämnen.


Vår pedagogik bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig i skolan då kunskapen förankras i verkligheten. Utomhusaktiviteter svetsar också samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet.


Genom utomhuspedagogiken knuten till skolans styrdokument får eleverna en rik och inspirerande lärmiljö. Där flera elever hittar sitt eget sätt att lära och nå sina kunskapsmål.


På sidan naturskolor hittar du information om alla 90 naturskolor som är medlemmar i Naturskoleföreningen. De flesta av naturskolorna har en kommun som huvudman och arbetar mot alla barn och elever i sin kommun. Dessutom ordnar naturskolorna fortbildning i utomhuspedagogik och deltar på många platser i grundutbildningen på lärarprogrammet.

 Föreningens regioner är viktiga!

Föreningens balans mellan utåt- och inåtriktat arbete blir tydligare genom att både föreningsdiskussioner och utbildningssatsningar kommer att ta fart i varje region. En representant från styrelsen finns i varje region och en utbildningsansvarig ska utses. Ansvaret för styrelserepresentanten  är inte att ordna träffar utan snarare se till att de blir av samt att spegla föreningens arbete. Den utbildningsansvarige kommer bland annat att förmedla möjligheten att jobba i föreningens nationella projekt. 


Odling på schemat 2014

Skolgårdsinspiratören Emma Crawley har tagit fram ett koncept där skolklasser får möjlighet att integrera odling i skolverksamheten. I år kan du som pedagog i Uppsalaområdet anmäla dig och din klass till odling på schemat. Ett projekt som vi ser stor framtidspotential i.


Mer friluftsliv i skolan

För andra året i rad håller föreningen tillsammans Naturskyddsföreningen lärarfortbildning i friluftsliv kopplat till läroplanen. I år erbjuds fiske och vi har därför nöjet nu även samarbeta med Sportfiskarna i projektet. Här kan du läsa mer och även anmäla intresse.


Årsmöteskonferensen 2014

Mycket nöjda deltagare lämnade Luleå i stålande sol. Open space utvecklade återigen föreningen genom långa diskussioner och nya nätverk skapades. Stort tack till arrangörerna på Luleå Miljöskola för ett välordnat årsmöte! Fler bilder att se här                 Foto: Anders Sjöberg


Uhp i Vetenskapsradion P1

Sändningen från den  handlade om utomhuspedagogiken och dess fördelar.
Ladda ner ljudfilen som fil här. Leta annars på sr.se efter klippet som är 19 minuter långt.


Avhandling om språkinlärning

Lyssna och läs också till innehållet i Emilia Fägerstams färska avhandling som handlar om språkinlärning utomhus. 


Naturvägledning i skolan

Läs mer om skriften