Att lära in ute

Alla Sveriges naturskolor är samlade i vår förening. De är i sig inga platser utan uttryck för tron på ett arbetssätt, "att lära in ute", vilket är en del av vårt varumärke. För oss är det självklart att man lär sig bäst om naturen i naturen. Men också att använda naturen som en plats för lärande i alla skolämnen.


Vår pedagogik bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig i skolan då kunskapen förankras i verkligheten. Utomhusaktiviteter svetsar också samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet.


Genom utomhuspedagogiken knuten till skolans styrdokument får eleverna en rik och inspirerande lärmiljö. Där flera elever hittar sitt eget sätt att lära och nå sina kunskapsmål.


På sidan naturskolor hittar du information om alla 90 naturskolor som är medlemmar i Naturskoleföreningen. De flesta av naturskolorna har en kommun som huvudman och arbetar mot alla barn och elever i sin kommun. Dessutom ordnar naturskolorna fortbildning i utomhuspedagogik och deltar på många platser i grundutbildningen på lärarprogrammet.

  

Naturskoleföreningen en av tre finalister till årets Änglamarkspris!

Föreningen har med anledning av årets inriktning "sveriges grönaste inspiratör" mycket goda chanser att få ta emot 100.000kr. Här kan du rösta på någon av de nominerade. Priset ska uppmuntra och lyfta fram goda initiativ inom miljö och hållbarhet och går i år till en person eller organisation som gjort viktiga insatser för barn och ungdomar. Vinnaren röstas fram på Coops webbplats. Alla lärare som fortbildas av sveriges naturskolor och alla elever som får oförglömlig dagar. Ni är också inspiratörer, krafter som faktiskt gör jorden till en bättre plats att leva på!Rösta
Läs mer om årets pris   

 

 

Ute är inne konferensen 2015

 

Nu är det dags att anmäla sig!

 


Ny vägledning från Boverket

Boverkets vägledning för planering, utformning och förvaltning av skol- och förskolegårdar är klar. 
2015-02-26

Föreningens regioner är viktiga!

Föreningens balans mellan utåt- och inåtriktat arbete blir tydligare genom att både föreningsdiskussioner och utbildningssatsningar tar fart i regionerna. En samordnare från styrelsen är knuten till varje region. Ansvaret för styrelserepresentanten är inte att ordna träffar utan snarare se till att de blir av samt att spegla föreningens arbete. I varje region kommer en utbildningsansvarig att utses under 2015. Detta bland annat för att kunna förmedla möjligheten att jobba i föreningens nationella projekt. 


Odling på schemat 2015

Skolgårdsinspiratören Emma Crawley har tagit fram ett koncept där skolklasser får möjlighet att integrera odling i skolverksamheten. I år kan du som pedagog i Uppsalaområdet anmäla dig och din klass till odling på schemat. Ett projekt som vi ser stor framtidspotential i.


Mer friluftsliv i skolan

För tredje året i rad håller föreningen tillsammans Naturskyddsföreningen lärarfortbildning i friluftsliv kopplat till läroplanen. I år erbjuds fiske och vi har därför nöjet nu även samarbeta med Sportfiskarna i projektet. Här kan du läsa mer.


Uhp i Vetenskapsradion P1

Sändningen från den  handlade om utomhuspedagogiken och dess fördelar.
Ladda ner ljudfilen som fil här. Leta annars på sr.se efter klippet som är 19 minuter långt.


Avhandling om språkinlärning

Lyssna och läs också till innehållet i Emilia Fägerstams färska avhandling som handlar om språkinlärning utomhus. 


Naturvägledning i skolan

Läs mer om skriften 

Samverkan i Naturens år
Nätverket Naturens år är ca 30 myndigheter och organisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur. Varje år väljer nätverket ett aktuellt tema. I år är temat "Ekosystemtjänset 2015”.