Att lära in ute

Alla Sveriges naturskolor är samlade i vår förening. De är i sig inga platser utan uttryck för tron på ett arbetssätt, "att lära in ute", vilket är en del av vårt varumärke. För oss är det självklart att man lär sig bäst om naturen i naturen. Men också att använda naturen som en plats för lärande i alla skolämnen.


Vår pedagogik bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig i skolan då kunskapen förankras i verkligheten. Utomhusaktiviteter svetsar också samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet.


Genom utomhuspedagogiken knuten till skolans styrdokument får eleverna en rik och inspirerande lärmiljö. Där flera elever hittar sitt eget sätt att lära och nå sina kunskapsmål.


På sidan naturskolor hittar du information om alla 90 naturskolor som är medlemmar i Naturskoleföreningen. De flesta av naturskolorna har en kommun som huvudman och arbetar mot alla barn och elever i sin kommun. Dessutom ordnar naturskolorna fortbildning i utomhuspedagogik och deltar på många platser i grundutbildningen på lärarprogrammet.

 
Mer Friluftsliv i skolan: Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig. Läs med här: Mer Friluftsliv i skolanAnmälan är nu stängd!

Naturskoleföreningens fortbildningsdagar & årsmöte 29-31/3 2017! Fantastiskt! Drygt 100 deltagare anmälda!


Vägledning från Boverket

Boverkets vägledning för planering, utformning och förvaltning av skol- och förskolegårdar är klar. 
2015-02-26

Föreningens regioner är viktiga!

Föreningens balans mellan utåt- och inåtriktat arbete blir tydligare genom att både föreningsdiskussioner och utbildningssatsningar tar fart i regionerna. En samordnare från styrelsen är knuten till varje region. Ansvaret för styrelserepresentanten är inte att ordna träffar utan snarare se till att de blir av samt att spegla föreningens arbete.


Uhp i Vetenskapsradion P1

Sändningen från den  handlade om utomhuspedagogiken och dess fördelar.
Ladda ner ljudfilen som fil här. Leta annars på sr.se efter klippet som är 19 minuter långt.


Avhandling om språkinlärning

Lyssna och läs också till innehållet i Emilia Fägerstams färska avhandling som handlar om språkinlärning utomhus. 


Naturvägledning i skolan

Läs mer om skriften 

Samverkan i Naturens år
Nätverket Naturens år är ca 30 myndigheter och organisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur. Varje år väljer nätverket ett aktuellt tema. I år är temat "Ekosystemtjänset 2015”.